Ilmoitus huoneiston muutos- tai kunnossapitotyöstä

Perustiedot

Yhtiön nimi

Osoite

Huoneisto, jota muutos koskee

Ilmoittajan nimi

Osoite, jos ei sama kuin yhtiön osoite

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Suunniteltu muutostyö

Rakennustekniset työt

Suorittajan nimi ja y-tunnus

Lämpö-, vesi- ja ilmastointityöt

Suorittajan nimi ja y-tunnus

Sähkötyöt

Suorittajan nimi ja y-tunnus

Aloituspäivämäärä

Arvioitu valmistuminen

Lisätietoja, esim. suunnittelijan yhteystiedot yms.